افشای پیاپی اطلاعات کاربران توسط هکرها؛ چرا باید نگران باشیم؟

به‌نظر می‌رسد دولت با تدوین قوانین بازدارنده می‌تواند کمک بسیاری به افزایش امنیت داده کاربران کند؛ البته مردم هم باید به این موضوع اهمیت دهند.