آپدیت جدید iOS آسیب‌پذیری خطرناکی در برابر جاسوس‌افزار Pegasus را اصلاح می‌کند

آسیب‌پذیری جاسوس‌افزار Pegasus باعث دسترسی آسان هکرها به داده‌های دستگاه می‌شود.