قیمت تراشه های رپتور لیک ریفرش ۱۵ درصد گران تر از سری رپتور لیک خواهد بود

بر اساس گزارش افشاگر مشهوری به نام momomo-us، تراشه‌های نسل 14 اینتل رپتور لیک ریفرش حدود 16 درصد گران‌تر از تراشه‌های رپتور لیک هستند.