نتیجه یک تحقیق جدید: بات‌ها در حل‌کردن کپچا از انسان‌ها موفق‌تر هستند

بات‌ها می‌توانند کپچاهای حروف به‌هم‌ریخته را در یک ثانیه و با دقت زیادی حل کنند، اما انسان‌ها این کار را در 15 ثانیه انجام می‌دهند.